Efter den akuta fasen är över och du har börjat återhämta dig och är fysiskt kapabel att resa och påbörja en rehabilitering är du välkommen till oss. Om du har haft/eller har andningssvårigheter bör du rådfråga en läkare om flygresan till Spanien. CercaDeTi Rehab anser att ett helhetsperspektiv behövs för att nå bästa möjliga resultat vid rehabilitering. Vi utgår från varje individ och ser både till de fysiska, mentala och sociala behoven. Rehabprogrammet är utformat med hänsyn till dina resurser, behov och önskemål. Målet är att att återfå en god livskvalitet.

Perioder
Rehabiliteringen sker under 2-3 veckor med max.12 deltagare/rehabperiod. Under april, maj, juni, september, oktober och november i grupp. Individuelt enligt överenskommelse hela året.

Målgrupp
Rehabiliteringen vänder sig till dig som har haft Covid-19.

Rehabteam
Vårt multimodala team består av läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och kurator, kognitivt beteendeterapeut, alla med lång erfarenhet av resultatinriktad rehabilitering.

Programmets innehåll
– In- och utskrivning med hela rehabteamet.
– Funktionsbedömning av fysioterapeut och arbetsterapeut vid in- och utskrivning.
– Sjukgymnastik individuellt och i grupp.
– Arbetsterapi, hand- och fotgrupp, ADL-träning.
– Pilates
– Bassängträning i pool 33-34 grader.
– Förflyttningsteknik och rullstolsträning, teori och praktik.
– Avslappning och medveten andning.
– Relax
– Stödsamtal och gruppsamtal med kurator, KBT-terapeut. Motiverande samtal (MI) och KB tekniker. Kommunikation, minnesträning, stöd att blicka framåt och lämna den svåra period som Covid-19 inneburit.
– Föreläsningar och diskussionsforum med relevanta teman.

Närstående är varmt välkomna att deltaga. Vi har även grupper och individuella samtal för närstående.

Arbetssätt

Teamet

Lokaler

Finansiering

Prislistor

Med din anmälan ger du oss den information vi behöver för att att du ska få en bra start på din rehab

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Dina uppgifter hanteras enligt vår Integritetspolicy och samtycke enligt GDPR när du sänder information till oss.

    Kontaktformulär.

    Vänligen registrera dig för mer information!

      Kontaktformulär.