CercaDeTi Rehab AB

CercaDeTi Rehab anordnar rehabilitering med helhetssyn och värme i ett gynnsamt klimat i Calpe på Costa Blanca, Spanien. Rehabiliteringen har hög kvalitet och är individuellt anpassad utifrån dina behov, förutsättningar och önskemål. Träningen sker både individuellt och i grupp.

Du möter ett rehabteam som är kunnigt, erfaret och engagerat. Rehabteamet består av läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, pilatesterapeut, kurator/KBT-terapeut, specialist i kristerapi och rehabassistenter. Alla med god kompetens och erfarenhet. I rehabteamet finns egen erfarenhet av att leva med diagnos och funktionsnedsättning.

Vi tar emot dig med diagnos/skada inom neurologi, reumatologi, cancer, ortopedi, ödemsjukdomar, smärtproblematik, efter Covid-19
samt rehabilitering för stressrelaterad problematik. För varje diagnosgrupp finns ett speciellt sammansatt rehabteam och rehabprogram, allt för att ge dig ett gott och hållbart resultat. Närstående är varmt välkomna och har ett eget program.

Från hösten 2021 anordnas krisrehabilitering med helhetssyn för vårdpersonal. Aktuellt nu för vårdpersonal och Covid-19.

CercaDeTi Rehab har varit på plats i Calpe sedan 2012 och har många nöjda deltagare. Uttalande från våra deltagare.

Klicka på respektive program för mer information.
Välkommen!

Se våra program

The english version of our website is under construction. Would you like to receive more information in English? Please contact us at email: info@cercadeti.se

Rehabilitering

med helhetssyn och värme

Vad är det som kännetecknar CercaDeTi Rehab?

Multimodalt rehabteam

Med engagemang, erfarenhet och kunskap

Rehabdeltageren i fokus

Delaktighet i rehabprocessen med tydliga och konkreta mål

Rehabprogram

Sedan 2012 har vi erbjudit rehabprogram i Spanien, med endast nöjda rehabdeltagare och närstående

Aktuellt