Krisrehabilitering med helhetssyn – Aktuellt nu Vårdpersonal och Covid-19

Under den pandemi som tog oss alla med överraskning har regioner, kommuner, arbetsgivare och all fantastisk personal gjort sitt allra bästa för att ge en så bra och genomtänkt respons som möjligt. Trots alla goda krafter så är resultatet att många blivit utarbetade. Stressen av att arbeta med ett virus som vi fortfarande vet lite om, det mänskliga lidandet, balansen mellan jobb och fritid, rädslor kring viruset för sig själv och närstående, för lite resurser och med det en känsla av otillräcklighet, har gjort att många är utmattade och har fått påtagliga stressymtom.

CercaDeTi är Rehab har många års erfarenhet av rehabilitering och har i och med denna satsning tagit hjälp av personal med specifik kunskap om krisrehabilitering. Vi har tagit fram ett treveckorsprogram med uppföljning riktat till personal som behöver få stöd och komma  vidare efter Pandemins högstressarbete.

Läs mer om vårt team här.

Målet med denna krisrehabilitering är att förebygga psykisk ohälsa och utveckla en individuell, hållbar och realistisk rehabiliteringsplan som innebär att:

 • Inte fastna i krisen
 • Få stöd att hantera krisreaktionerna och kunna landa efter turbulensen
 • Hitta det individuella sättet att bearbeta krisen
 • Utveckla strategier för att lägga krisen bakom sig

Innehållet i rehabiliteringsprogrammet bygger på hur varje individ hanterar och bearbetar sin upplevelse. Därför skräddarsyr vi tillsammans med varje deltagare det som fungerar bäst. Individen är högsta prioritet.

Programmet är evidensbaserat och bygger på bästa tillgängliga kunskap inom psykosocial, fysisk och stressrehabilitering, den enskildes erfarenheter, önskemål och nuvarande situation. Effekterna av insatserna är grundade på beprövad erfarenhet genom användning av Motiverande samtal (MI) och KBT tekniker.

Vi erbjuder:

 • Föreläsningar i krishantering och rehabiliteringsprocessen i samband med upplevelser/utflykter knutna till varje ämne.
 • Individuella samtal
 • Gruppsamtal
 • Fysisk aktivitet (bergsvandringar, grupp- och individuell träning, strandpromenader, simning etc.) beroende på deltagarnas intressen
 • Yoga och Pilates
 • Massage
 • Vila, sol och bad

Struktur:
• Varje deltagare bedöms via en intervju inför programmet för att
försäkra att detta är det bästa för individen.
• Deltagarna kommer till rehabperioden förberedda genom att de har
gjort förberedande hemuppgifter.
• En individuell rehabiliteringsplan utarbetas.

Programmets faser:
• Krisreaktionen – Att landa i krisen
• Strategier – Att bearbeta krisen och få kunskap om ett nytt sätt att hantera krisen
• Implementering – Förändringsarbete och nytt tankesätt.
• Utvärdering efter avslutad rehabperiod
• Uppföljning efter en, tre och sex månader. Detta kan utifrån önskemål ske med eller utan arbetsgivaren.

Plats:
Hotel Sol y Mar, Calpe på Costa Blanca i Spanien.

Period:
9–30 oktober 2021 (tre veckor)

Pris:
Kontakta oss för prisuppgifter.

Stressymptom

 • Irritabilitet
 • Ilska
 • Samarbetssvårigheter
 • Nedstämdhet
 • Sömnstörningar
 • Koncentrationssvårigheter
 • Brist på uthållighet
 • Relationssvårigheter på jobbet och/eller privat
 • Oro och/eller ångest
 • Psykosomatiska symptom som migrän, magproblem, värk, hudutslag etc.
 • Isolering
 • Flyktbeteenden – att vilja byta jobb eller bara komma bort.

Arbetssätt

 

Teamet

Lokaler

Finansiering

Prislistor

Med din anmälan ger du oss den information vi behöver för att att du ska få en bra start på din rehab

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Dina uppgifter hanteras enligt vår Integritetspolicy och samtycke enligt GDPR när du sänder information till oss.

  Kontaktformulär.

  Vänligen registrera dig för mer information!

   Kontaktformulär.