CercaDeTi Rehab menar att det behövs ett helhetsperspektiv för att uppnå bästa möjliga resultat inom rehabilitering. Vi utgår från varje individ och tar hand om de fysiska, psykiska och sociala behoven. Varje rehabiliteringsprogram är utformat med dina resurser, behov och önskemål i åtanke. Ledningen har egen erfarenhet av att leva med diagnos/funktionsnedsättning och relation.

Vi erbjuder olika rehabiliteringsprogram. Läs mer om programmen och/eller kontakta oss om du har några frågor eller om du är osäker på om det finns ett program som passar just din rehabilitering. Vi levererar alltid specialarbete, så tveka inte och fråga oss.

Neurologisk


Rehabiliteringen vänder sig till dig som har en neurologisk diagnos

Reumatologisk och Psoriasis

Rehabiliteringen vänder sig till dig som har en reumatisk sjukdom och psoriasis

Ödem

Rehabiliteringen vänder sig till dig som har diagnosen Dercum, Lipödem och Lymfödem.

Stress

Stress och utbrändhet rehabilitering for dig som behover hjälp med stresshantening

Efter COVID-19

Rehabiliteringen vänder sig till dig som har haft Covid-19.

Cancer

Rehabiliteringen vänder sig till dig som har en cancerdiagnos.

För närstående

Program för närstående

Långtidsboende

Under vintermanaderna