Godkännande
om samtycket enligt lagen för GDPR.

Ny reglering om dataskydd
Den 25 maj 2018 införs en ny reglering i hela EU – den allmänna dataskyddsförordningen.
Regleringen som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter det som idag är PUL (Personuppgiftslagen). Syftet är att öka dina möjligheter att bestämma över hur företag och organisationer hanterar uppgifter om dig och den data som skapas när du till exempel använder deras tjänster eller produkter.

Mycket är sig likt, men en förändring är att vi behöver ditt godkännande för att få använda dina
personuppgifter och uppgifter om din hälsostatus. Vi samlar och behandlar endast data för att på
bästa sätt kunna fullfölja den tjänst som du anförtrott oss.

Du godkänner att CercaDeTi Rehab, org nr: 559006-3722, samlar in, lagrar och vidarebefordrar dina personuppgifter och nödvändiga data om din hälsa till tredje part läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, KBT- terapeut för utvärdering av din hälsostatus. Detta sker endast i enlighet med dina egna önskemål om eventuell provtagning för utvärdering.

Din integritet hos oss
Din integritet och trygghet hos oss är viktig och vi hanterar alltid uppgifter om dig på ett pålitligt och lagligt sätt i enlighet med lagen för GDPR. Vi samlar och sparar dina uppgifter och data endast den tid som är nödvändig för att kunna utföra det arbete som du bett oss om.

Du kan återkalla ditt godkännande att vi lagrar dina uppgifter när som helst genom att kontakta oss.

Genom att sända in dina uppgifter till oss  lämnar du ditt medger du till ovanstående samtycke

Vänligen registrera dig för mer information!

    Kontaktformulär.