Vad är det som kännetecknar CercaDeTi Rehabs rehabilitering och gör den unik?

CercaDeTi Rehab anser att helhetssynen är nödvändig för att rehabiliteringen ska ge goda och hållbara resultat. De fysiska, psykiska och sociala rehabiliteringsmetoderna sätts samman till ett individuellt anpassat program utifrån resurser, behov och önskemål. De olika professionerna i rehabteamet arbetar nära och kompletterar varandra. 

Inskrivning

Varje program börjar med  ett besök hos vår ansvarige läkare och sjuksköterska. En funktionsbedömning görs av fysioterapeut och arbetsterapeut och du träffar vår kurator/KBT-terapeut. Tillsammans med dig kommer vårt rehabteam diskuterar de behov, förutsättningar och önskemål som är viktiga för att utforma ett individuellt anpassat program.

Fysiks rehabilitering                                                           

Vår Fysioterapeut Rob Krikke har många års erfarenhet av rehabilitering för våra målgrupper. Han leder utformningen av rehabprogrammet tillsammans med övriga i rehabteamet, fysioterapeuter, arbetsterapeut och Pilatesterapeut och kurator. 

 • Fysioterapi/ Sjukgymnastik
 • Metoder för smärtlindring
 • Gruppträning med olika teman.
 • Pilates, rörelseträning
 • Yoga
 • Hand- och fotgrupp, ADL-träning.

Mental rehabilitering

Våra KBT-terapeuter erbjuder stöd för dig och dina närstående.  

 • Individuella och gruppsamtal, KBT För patient och närstående.
 • Teori i syfte att ge kunskap och strategier när det gäller framtidsplanering
 • Kursen, Se dig själv med nya ögon och se varandra med nya ögon.
 • Föreläsningar med relevanta teman som -Att leva med smärta, Elefanten i rummet –  Att våga tala om tarm- och blåsproblematik.
 • Närståendestöd individuellt och i grupp.

Social rehabilitering

Den sociala samvaron med andra i liknande situation är en viktig del både för dig och dina närstående. Vi genomför gemensamma aktiviteter och utflykter. Ett pålitligt team från CercaDeTi Rehab finns alltid med som stöd.

Utskrivning efter genomförd rehabperiod   

I slutet på din rehabiliteringsperiod får du träffa hela rehabteamet igen så att ni tillsammans får utvärdera resultatet av din rehabperiod. En ny läkarundersökning och en funktionsbedömning görs. Du får med dig en utförlig rehabrapport och ett träningsprogram hem.

Eftervård           

Rehabiliteringen är inte över när du åker hem. De steg du tar under rehabperioden hos oss är början. Vi förväntar oss att du kommer fortsätta träna efter det att du kommer hem. Naturligtvis spelar du själv en viktig roll i detta och det är inte alltid enkelt men vi ger dig gärna vårt stöd. Genom att du får ett träningsprogram med övningar som du kan göra hemma eller ta med till din fysioterapeut så kan du fortsätta den resa som är påbörjad. Det gäller både fysiska och mentala övningar. Naturligtvis är vi glada att få välkomna dig tillbaka till oss för att hjälpa dig att uppnå nya mål. Utveckling av fysiska och mentala funktioner är en kontinuerlig process och det finns alltid ett nytt mål att sträva efter. Vi vill att du ska sträva efter dina mål så de blir verklighet. Vi finns med dig på din resa. 

Vänligen registrera dig för mer information!

  Kontaktformulär.