Assistans i samband med Rehab

Cercasita är ett systerföretag till CercaDeTi Rehab. Cercasita erbjuder assistans och ledsagning i samband med din Rehab vistelse. Våra assistenter är vana att hjälpa till med det mesta. Hjälp med morgonrutin, kvällsrutin och assistans med måltider.

Vår sjuksköterska är behjälplig med till exempel omläggning av sår.

Assistans vid resa till och från hemmet i Sverige.

Vid behov så åker vår personal till Sverige och assisterar under hela resan till Calpe. Särskild transfer för rullstol kan ordnas vid behov.

.

Sjukhussäng/ Vårdsäng

Vid behov byter vi ut hotellsängen mot en vårdsäng som är justerbar i höjd och med olika lägen för huvudända. I har också turner och andra hjälpmedel för en bra vistelse.

Lämna ett svar

Vänligen registrera dig för mer information!

    Kontaktformulär.