CercaDeTi Rehab anser att ett helhetsperspektiv behövs för att nå bästa möjliga resultat vid rehabilitering. Vi utgår från varje individ och ser både till de fysiska, mentala och sociala behoven.
Rehabprogrammet är utformat med hänsyn till dina resurser, behov och önskemål. I ledningen finns det egen erfarenhet av att leva med diagnos/funktionsnedsättning och av att vara närstående.

 

Perioder
Rehabiliteringen sker under 2-3 veckor med max.12 deltagare/rehabperiod. Under april, maj, juni, september, oktober och november i grupp. Individuellt enligt överenskommelse hela året.


Målgrupp
Rehabiliteringen vänder sig till dig som har en cancerdiagnos.


Rehabteam
Vårt multimodala team består av läkare, sjuksköterska, fysioterapeut med inriktning neuro, ortopedi och lymfterapi, arbetsterapeut och kurator, kognitivt beteendeterapeut, alla med lång erfarenhet av resultatinriktad rehabilitering.


Programmets innehåll
– In- och utskrivning med hela rehabteamet.
– Funktionsbedömning av fysioterapeut och arbetsterapeut vid in- och utskrivning.
– Sjukgymnastik individuellt och i grupp för att lindra symtom, förebygga felställningar och öka rörlighet, styrka och kondition.
– Arbetsterapi, hand- och fotgrupp, ADL-träning.
– Pilates
– Bassängträning i pool 33-34 grader.
– Förflyttningsteknik och rullstolsträning, teori och praktik.
– Avslappning och medveten andning.
– Relax
– Samtal med kurator, KBT-terapeut grundade på beprövad erfarenhet genom användning av Motiverande samtal (MI) och KBT tekniker.
– Föreläsningar och diskussionsforum med relevanta teman med fokus på hållbar livsstilsförändring.

Närstående är varmt välkomna att deltaga under perioden. Vi har grupper och individuella samtal för närstående.

Arbetssätt

Teamet

Träningslokaler

Finansiering

Prislistor

Med din anmälan ger du oss den information vi behöver för att att du ska få en bra start på din rehab

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Dina uppgifter hanteras enligt vår Integritetspolicy och samtycke enligt GDPR när du sänder information till oss.

    Kontaktformulär.

    Vänligen registrera dig för mer information!

      Kontaktformulär.