FINANSIERING MED EGNA MEDEL
Du har alltid möjlighet att bekosta din rehabilitering hos oss med egna medel.
Kontakta oss gärna för mer information om hur du går till väga.
renee@cercadeti.se
Tel: 0766-470447