FÖRHANDSBESKED FÖR PLANERAD VÅRD UTOMLANDS
Du kan få ersättning för planerad vård utomlands. Vi hjälper till med ansökan om ett förhandsbesked vilket innebär att du på förhand vet hur mycket ersättning du kan få.

Villkor:
• du ska vara försäkrad för vårdförmåner i Sverige
• vården skulle bekostas av det allmänna om du fick den i Sverige
• vård som bekostas av det allmänna är sådan vård som du får inom det allmänna sjukvårdssystemet i Sverige för din sjukdom eller diagnos

ERSÄTTNING I EFTERHAND FÖR VÅRD UTOMLANDS
Du kan få ersättning i efterhand fö vård i ett EU/EES-land om även om du inte hade ett förhandsbesked när du fick vården.

Villkor:
• du är försäkrad för vårdförmåner i Sverige.
• vården du har fått skulle ha bekostats av det allmänna om du hade fått vården i Sverige.
• vården har getts av behörig hälso- och sjukvårdspersonal
Du kan få ersättning för både privat och offentlig vård i ett annat EU/EES-land. Du kan aldrig få mer i ersättning än vad vården hade kostat i Sverige, eller vad du betalat. Det innebär att om vården är dyrare i vårdlandet än vad den är i din region så betalar du mellanskillnaden. När du har fått den planerade vården ansöker du om ersättningen. Vi är behjälpliga med all dokumentation du behöver.

Läs mer här på försäkringskassans webbplats  

FÖREBYGGANDE SJUKPENNING UNDER DIN REHABPERIOD
(För dig som är arbetsverksam)
Om du behöver avstå från att arbeta på grund av rehabilitering kan du få förebyggande
sjukpenning. Rehabiliteringen ska syfta till att förebygga eller förkorta sjukdom.
Villkor:
• du har en ökad sjukdomsrisk eller en sjukdom som riskerar att påverka din arbetsförmåga.
• på grund av behandlingen eller rehabiliteringen behöver avstå från arbete under minst en
fjärdedel av din arbetstid per dag.
• blivit ordinerad behandlingen av en läkare.
• går miste om arbetsinkomst som är sjukpenninggrundande.
• är försäkrad i Sverige.
Läs mer: Läs mer här på försäkringskassans webbplats  

Vänligen registrera dig för mer information!

    Kontaktformulär.