FONDER OCH STIFTELSER
Det finns flera fonder och stiftelser som ger bidrag till rehabilitering. En sökning på internet ger många träffar.

Några exempel:

http://www.stiftelseansokan.se/

https://stiftelser.lansstyrelsen.se/

https://stiftelsemedel.se/  

Vänligen registrera dig för mer information!

    Kontaktformulär.