Din arbetsgivare kan få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden när någon anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för både psykiska och fysiska besvär. Det är arbetsgivaren som ansöker om stödet. Rehabiliteringsstöd ges till olika typer av rehabilitering men bland annat för stress och livsstilsförändring. En förutsättning att arbetsgivare är ansluten till AFA via kollektivavtal och att den anställde omfattas av avtalsgruppsförsäkringen.
Läs mer här:

Vänligen registrera dig för mer information!

    Kontaktformulär.